Category Archives: May&Mei

ยุค 4.0 งานจะหมดไปจริงๆ หรือ ??

 

เป็นที่ถกเถียงกันมากว่ามนุษย์จะถูกแย่งงานไปในยุค 4.0 คำถามที่น่าสนใจคือ งานไหนที่จะถูกแทนที่บ้าง และบนความไม่แน่นอนในยุคนี้ เราจะปรับตัวเข้ากับมันได้อย่างไร หาคำตอบได้จากที่นี่ค่ะ

 

เทคโนโลยี ไกลหรือใกล้ตัวเรา

บางคนคิดว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งไกลตัว… ว่าแต่ มันไกลตัวจริงๆ น่ะหรือ ?? หรือว่ามันใกล้เสียจนเราไม่ทันคิดถึงมันกันแน่ ??

 

To the Future : Industry 4.0

เรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมาย คำถามที่น่าสนใจคือ มันเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่า และทำไมเราจึงต้องให้ความใส่ใจกับมัน เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ