To the Future : Industry 4.0

เรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมาย คำถามที่น่าสนใจคือ มันเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่า และทำไมเราจึงต้องให้ความใส่ใจกับมัน เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s