เทคโนโลยี ไกลหรือใกล้ตัวเรา

บางคนคิดว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งไกลตัว… ว่าแต่ มันไกลตัวจริงๆ น่ะหรือ ?? หรือว่ามันใกล้เสียจนเราไม่ทันคิดถึงมันกันแน่ ??

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s