Venture Capital or ICO

 

Business Scaling : VC or ICO
.

หากพูดถึงการขยายธุรกิจจากขนาดเล็ก ไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่นั้น หากเป็นเมื่อก่อนเราคงนึกถึงการขยายบริษัทโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นหลัก หากทรัพยากรของบริษัทมีไม่พอ แหล่งเงินทุนที่ทุกบริษัทจะคิดถึง ก็คงหนีไม่พ้นธนาคาร
.

อย่างไรก็ตาม ในยุคนี้ดูเหมือนว่า บริษัทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นจะมีทางเลือกมากกว่าแค่ธนาคาร บริษัทเทคเล็กๆ ที่เริ่มก่อสร้างตัวเองขึ้นมาและเริ่มมีผู้ใช้งานบนเทคโนโลยีที่สร้างขึ้น การขอเงินกู้จากธนาคารอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะการไม่มีทรัพย์สินที่จับต้องได้ ดังนั้น บริษัทเทคเล็กๆ ที่ต้องการเงินทุนมาขยายกิจการ จึงหันไปหา VC หรือ Venture Capital แทน
.

Venture Capital คืออะไร
.

Venture Capital คือบริษัท หรือหน่วยของบริษัท ที่มีเป้าหมายนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตในอนาคต และสามารถทำสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตนั้นได้ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือองค์ความรู้ใหม่ๆ จากธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรใหญ่ๆ ในปัจจุบันนี้เลือกลงทุนบนบริษัทเทคเล็กๆ ที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ มากกว่าที่จะต้องมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่บนการเปลี่ยนแปลงเองทั้งหมด
.

นอกจากการให้เงินทุนแล้ว เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กเติบโต Venture Capital ได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งคอนเน็คชันที่สำคัญสำหรับ Startup ที่ต้องการสายสัมพันธ์ใหม่ๆ เพราะการเติบโตของ Startup ในพอร์ตที่ VC เข้าไปลงทุน หมายถึงผลตอบแทนที่ VC จะได้รับในอนาคต ดังนั้น หากจะมองว่า VC เป็นหนึ่งตัวเร่งที่ทำให้ Startup มีโอกาสประสบความสำเร็จก็คงไม่ผิดนัก
.

การระดมทุนด้วยวิธี ICO
.

ในกรณีที่บริษัทเทคนั้นเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมบล็อคเชน คือการทำ ICO หรือ Initial Coin Offering ซึ่งในคอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆ กับการทำ IPO ที่เป็นการระดมทุนในตลาดหุ้น แต่ความแตกต่างคือ ในขณะที่ IPO มีกฏหมายดูแลที่ชัดเจน และ IPO มีหุ้นของบริษัทเป็นทรัพย์สินเบื้องหลัง ICO กลับยังไม่มีกฏหมายที่เข้ามาดูแลอย่างชัดเจน และ ICO ไม่มีหุ้นบริษัทเป็นทรัพย์สินเบื้องหลัง แต่มีเหรียญ หรือ Coin เป็นทรัพย์สินเบื้องหลัง ดังนั้น ผู้ที่จะลงทุนใน ICO จึงควรหาข้อมูลเพื่อสร้างฐานความรู้ของตัวเองสำหรับการลงทุน เพราะไม่เหมือน IPO ที่มีการกลั่นกรองมาแล้วขั้นหนึ่งจาก กลต ICO นั้น นักลงทุนจำเป็นต้องพึ่งพาความรู้ของตัวเอง 100%
.

ข้อดีของการหาเงินทุนด้วยวิธี ICO คือ สามารถหาเงินทุนได้เยอะในครั้งเดียว แต่ข้อเสียที่มาพร้อมกับความสามารถในการหาเงินได้เยอะในครั้งเดียวคือ หากบริษัทขาดความสามารถในการบริหารเงิน ก็จะไม่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว เพราะว่าไม่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายได้ โอกาสที่เงินทุนจะหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วจึงมีอยู่สูง
.

VC VS ICO
.

ระหว่างการได้รับเงินทุนจาก VC กับการทำการระดมทุนด้วยตัวเองผ่าน ICO มีข้อถกเถียงมากมายว่าวิธีการไหนเป็นวิธีที่ดีกว่ากัน อย่างไรก็ตาม VC และ ICO ต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป
.

ในขณะที่ ICO สามารถระดมทุนได้เฉพาะบริษัทเทคที่มีเทคโนโลยีเบื้องหลังเป็น Blockchain แต่ VC ไม่มีข้อจำกัดเช่นนั้น ตรงข้าม VC ส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนในเหรียญได้ และหลาย VC ยังคงระมัดระวังในการเข้าลงทุนในบริษัทที่เป็น Blockchain และมีการออกเหรียญ Token ออกมาเทรดบนตลาด
.

สาเหตุหลักที่ VC ให้ความระมัดระวังในเรื่องบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่มีลักษณะเป็น Public Blockchain เป็นเพราะความไม่ชัดเจนของผู้ออกกฏหมาย เมื่อกฏหมายมีความไม่ชัดเจน จึงถือเป็นความเสี่ยงที่ยังควบคุมไม่ได้ VC จึงยังไม่อยากเข้าไปยุ่งกับธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้จนกว่าจะมีกฏหมายที่ชัดเจน
.

อย่างไรก็ตาม ในด้านของบริษัทที่ต้องการจะระดมทุนด้วยวิธี ICO ในด้านหนึ่ง บริษัทสามารถเข้าถึงเงินทุนได้จำนวนมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในอีกด้าน การที่บริษัทนำ Blockchain เข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะนำมาซึ่งความล้มเหลวของบริษัทในระยะยาวได้ เพราะบางธุรกิจเหมาะกับการนำ Blockchain เข้ามาใช้ก็จริง แต่บางธุรกิจอาจจะไม่มีความจำเป็นเลย ดังนั้น ก่อนที่บริษัทจะคิดระดมทุนด้วย ICO จึงควรถามตัวเองก่อนว่า Blockchain จะเข้ามาตอบโจทย์ของธุรกิจได้อย่างไร Blockchain จำเป็นจริงๆ หรือไม่ ซึ่งหากคำตอบที่ได้คือ Blockchain ไม่ใช่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจ การระดมทุนด้วย ICO อาจเป็นความเสี่ยงมากกว่าเป็นโอกาส
.

นอกจากนั้น บริษัทที่ทำ ICO อาจจะไม่มีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ VC สามารถนำเสนอให้ได้ หนึ่งในความสำคัญของ VC คือ VC เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นเงินทุนขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Smart Money กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้อาจเป็นขุมทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลกว่าการทำ ICO ที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริษัทที่ต้องการ Scaling ตนเองจากขนาดเล็กไปขนาดกลางและใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้ กลยุทธ์ และเครือข่าย แต่ถ้าหากบริษัทมีความสามารถที่จะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้ด้วยตนเอง และมั่นใจว่าตนเองสามารถ Scaling ธุรกิจได้โดยไม่ต้องอาศัยความรู้และเครือข่ายจาก VC ในวงการ Blockchain เองก็มีเครือข่ายเฉพาะอันทรงพลังที่ VC อาจจะยังเข้าไม่ถึงเครือข่ายเฉพาะทางเหล่านี้ ซึ่งทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบริษัทเองล้วนๆ
.

ดังนั้น สุดท้ายแล้วจึงขึ้นอยู่กับทรัพยากรของบริษัทที่มีว่าขาดเหลืออะไรบ้าง บริษัทต้องการอะไรเพื่อขับเคลื่อนตนเองไปข้างหน้า เพื่อนำมาพิจารณาว่าระหว่างการหาเงินทุนจาก VC กับการหาเงินทุนจากการทำ ICO อะไรจะเป็นผลดีที่สุดต่อการขยายธุรกิจให้เติบใหญ่ในอนาคต

.

Mei

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s