First Page

นับไม่ถูกว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วที่ตั้งใจว่าจะเริ่มเขียนบล็อค ทั้งๆ ที่ปกติก็เขียนโน่นนี่นั่นลง FB มาตลอดเวลา มาตอนนี้เลยคิดว่าอยากขนเอาสิ่งที่เคยเขียนลง FB มาใส่บล็อคน่าจะดีกว่า อย่างน้อยมันก็ไม่หายไปไหน ในขณะที่ถ้าเขียนลง FB พอระยะเวลาผ่านไป สิ่งที่เราเคยเขียนมันก็โดนพัดพาผ่านไปด้วย

ยังไงก็นับว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันที่ 1 แล้วกัน

Mei

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s